Hur du spelar Yatzy

Yatzy är ett tärningsspel och i originalvarianten så spelar man med fem tärningar. Man kan vara från två spelare och uppåt och varje spelare har rätt att slå sina tärningar tre gånger. Spelet avslutas efter 13 rundor och då räknar man ihop totalpoängen. Målet är att ha så hög totalpoäng som möjligt när spelet är slut.

Historien om Yatzy

Spelet uppfanns på 1950-talet och idag är det ett populärt spel i många länder. Namnet och reglerna varierar något från olika länder och sammanhang. Idag spelas i flera olika varianter och det finns både online och som ett traditionellt bordsspel.

Guide: Såhär spelar du Yatzy

Förberedelse

Beroende på om du ska spela den ursprungliga varianten eller Maxi Yatzy så behöver du fem eller sex tärningar. Här kommer vi att gå igenom originalspelet. Allt om yatzy hittar du här.

 • Förutom fem tärningar behöver du ett poängblad där du skriver in varje spelare och poäng under spelets gång. En av spelarna bör vara ansvarig för att räkna poäng. Du kan bara fylla i varje ruta på spelplanen en gång per spelare.
 • Målet är att få högsta möjliga poäng genom att slå olika tärningskombinationer.

Spelets Gång

 • Varje spelare kastar tärningarna tre gånger när det är dennes tur.
 • Efter varje kast kan spelaren välja att spara ett antal tärningar och kasta resten igen för att få bästa möjliga kombination efter tre kast.

Kombinationer

Spelarna strävar efter att få de olika kombinationer som är specificerade på poängbladet, såsom exempelvis par, triss, fyrtal, kåk, liten och stor stege samt Yatzy. Yatzy innebär att du har alla tärningar av samma sort.

Poängräkning

 • Efter varje spelares tur så fyller man i den ruta på poängbladet som passar bäst in på den tärningskombinationen som spelaren fått ihop.
 • Om spelaren efter tre avslutade kast inte har lyckats få någon kombination som finns kvar på poängbladet, så måste spelaren välja att sätta en nolla i en ruta.
 • Efter tretton rundor summeras poängen för att få det totala resultatet.

Bonus

Om den totala poängen i den övre sektionen på poängbladet överstiger 63 poäng så får spelaren en bonus på 50 poäng.

Yatzy

Om spelaren får upp fem tärningar av samma sort så erhåller denne 50 poäng. Summan är samma oavsett sort.

Vinnare

Spelet slutar efter tretton rundor och spelaren med högsta totalpoängen vinner.

Flera varianter av Yatzy

Maxi-Yatzy

 • Här använder man sex tärningar istället för fem. Den extra tärningen medför ett antal nya kombinationer samt högre poängpotential.
 • De nya kombinationerna är: Tre par, Femtal, Full Straight, Hus och Torn.
 • Bonusnivån i den övre sektionen ändras till 100 poäng och du behöver få ihop 84 poäng för att erhålla bonus.

Tvång och halvtvång

I dessa Yatzy-varianter måste du fylla alla rutor i en specifik ordning.

 • I tvång måste du göra det i ordning från toppen och ner.
 • I halvtvång spelar du i en sektion i taget och du behöver inte få upp kombinationerna i ordning i den sektion ni spelar.

Yatzy bonus

En variant där det finns möjlighet att tjäna extra poäng genom att upprepa en viss kombination av tärningar. Till exempel kan spelare få en bonus om de slår en Yatzy mer än en gång under spelet.

Tips och trick när du spelar Yatzy

 • Tänk på att inte ignorera de lägre valörerna på den övre spelplanen. De är viktiga för totalpoängen och för att du ska få din bonus. Satsa alltid på att få minst tre av varje sort.
 • Försök att spara enkla kombinationer så länge som möjligt, exempelvis ett par och triss. Dessa är bra att ha mot slutet av spelet när du har få alternativ att välja på.
 • Det kan vara bra att beta av stegarna tidigt och istället ha exempelvis fyrtal kvar mot slutet. Då kan du samtidigt när du slår försöka få Yatzy om du inte redan prickat av det.

Turneringar

Vissa online casino, särskilt de som specialiserar sig på socialt spel, kan erbjuda en interaktiv och tävlingsinriktad upplevelse där spelare kan utmana varandra i Yatzy-dueller. Dessa kan struktureras som tävlingar med poängtavlor och belöningar för de mest framgångsrika spelarna.

Poängsättningen i Yatzy

Övre sektion

Ettor till sexor: Totalsumman av exempelvis de ettor som du får upp.

Bonus: Om summan överstiger 63 poäng så får spelaren en bonus på 50 poäng.

Nedre sektion

Ett par: Summan av ett par, exempelvis två femmor.

Två par: Summan av två olika par, exempelvis två treor och två fyror.

Triss: Summan av tre av samma sort, exempelvis tre femmor.

Fyrtal: Summan av fyra av samma sort, exempelvis fyra sexor.

Kåk: Ett par och en triss i kombination, exempelvis två femmor och tre sexor.

Liten stege: En stege från ett till fem.

Stor stege: En stege från två till sex.

Chans: Summan av alla fem tärningar. Valfri kombination.

Yatzy: Alla tärningar av samma sort, exempelvis fem sexor. Observera att oavsett valör så ger alltid Yatzy samma poäng.

Strategier för att vinna i spelet

 • Spara på ”Chans” så länge som möjligt eftersom det är bra att ta till istället för att stryka en kombination. Enda undantaget är om du skulle få en riktigt hög poängkombination och du inte har kvar någon ruta som passar.
 • Bonusen i den övre sektionen är viktig för totalpoängen. Spara inte denna del till slutet för då finns risk att du missar bonusen.
 • Försök alltid att beta av de svårare kombinationerna så snart som möjligt. Det är enklare att få upp en triss på slutet än ett femtal samt att du förlorar mindre poäng om du exempelvis får trissen i en lägre valör på slutet.
 • Gå inte alltid efter de högre valörerna såsom femmor och sexor när du försöker få exempelvis kåk och femtal. Tänk på att i slutändan räknas varje enskild poäng.

Vanliga frågor och svar

Hur många tärningar har man när man spelar Yatzy?

Du använder fem tärningar i originalspelet och sex tärningar i Maxi Yatzy.

Hur många gånger får man kasta i Yatzy?

Varje spelare får kasta 3 gånger i varje runda. Du behöver bara kasta alla tärningarna i första rundan.

Hur många poäng för att få bonus i Yatzy?

För att få bonus behöver du få ihop minst 63 poäng i den övre sektionen. I genomsnitt innebär det 3 av varje sort.

Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.